Какая из желез входит в состав пищеварительной системы человека?

68 ответов на вопрос “Какая из желез входит в состав пищеварительной системы человека?”

 1. Skazz Ответить

  іком з нормальним зором і 0 групою крові. Яка ймовірність того, що їхня дитина успадкує обидві ознаки батька?
  2.В одній сім’ї карооких батьків четверо дітей: один – блакитноокий з групою крові АВ, троє – кароокі з групами крові 0, А,В. Визначте генотипи всіх членів родини, якщо відомо, що кароокість домінує над блакитноокістю.
  3.Резус-позитивна жінка з 0 групою крові, в родині якої ніколи не було резус-негативного фактора, народила дитину з резус- позитивним фактором з групою крові В. Чи є чоловік, що має резус-негативну кров групи А, рідним батьком цієї дитини?
  4.Батьки мають групи крові А і В, один з них хворий на серповидно-клітинну анемію(успадкування аутосомне з неповним домінуванням). У них народилася хвора .дитина з 0 групою крові. Визначте ймовірність народження в цій родині хворих дітей з групою крові АВ.
  5. .В одній сім’ї карооких батьків четверо дітей: двоє– блакитноокі з групою крові 0 і АВ, двоє – кароокі з групами крові А і В. Визначте ймовірність народження в цій родині кароокої дитини з 0 групою крові, якщо відомо, що кароокість домінує над блакитноокістю.
  6.Чоловік з резус-негативним фактором і 0 групою крові одружився з жінкою, яка має резус-позитивну кров В групи. Батько дружини мав резус-негативну кров 0 групи. В родині двоє дітей: перша дитина має резус-негативну кров В групи, друга – резус- позитивну кров АВ групи. Судово-медична експертиза встановила, що одна дитина в родині – позашлюбна. Складіть родовід та визначте за якою з двох пар ознак можна виключити батьківство.
  7. Резус- позитивна жінка з групою крові А, батько якої мав резус-негативну кров 0 групи, одружилася з чоловіком з резус-негативною кров’ю 0 групи. Яка ймовірність того, що син успадкує обидві ознаки батька?
  8.Короткозорість домінує над нормальним зором. Короткозора жінка з групою крові А, батько якої мав нормальний зір і групу крові 0, одружилася із чоловіком з нормальним зором і 0 групою крові. Яка ймовірність того, що їхня дитина успадкує обидві ознаки матері?
  9.Дальтонізм і глухота успадковуються як рецесивні ознаки, зчеплені з х-хромосомою, а глухота – з ауто сомою. Чоловік, що страждає на дальтонізм і глухоту, одружився на жінці з нормальним слухом і зором. У них народився син з глухотою і дальтонізмом та донька – дальтонік, але з нормальним слухом. Визначте генотипи й фенотипи всіх членів родини.
  10. У людини гемофілія успадковуються як рецесивна ознака, зчеплена з х-хромосомою. Альбінізм визначається аутосомним рецесивним геном. У одної подружньої пари, яка не мала цих аномалій, народився син з обома аномаліями. . Яка ймовірність того, що другий син після народження матиме такі дві аномалії?

 2. Alfman Ответить

  іком з нормальним зором і 0 групою крові. Яка ймовірність того, що їхня дитина успадкує обидві ознаки батька?
  2.В одній сім’ї карооких батьків четверо дітей: один – блакитноокий з групою крові АВ, троє – кароокі з групами крові 0, А,В. Визначте генотипи всіх членів родини, якщо відомо, що кароокість домінує над блакитноокістю.
  3.Резус-позитивна жінка з 0 групою крові, в родині якої ніколи не було резус-негативного фактора, народила дитину з резус- позитивним фактором з групою крові В. Чи є чоловік, що має резус-негативну кров групи А, рідним батьком цієї дитини?
  4.Батьки мають групи крові А і В, один з них хворий на серповидно-клітинну анемію(успадкування аутосомне з неповним домінуванням). У них народилася хвора .дитина з 0 групою крові. Визначте ймовірність народження в цій родині хворих дітей з групою крові АВ.
  5. .В одній сім’ї карооких батьків четверо дітей: двоє– блакитноокі з групою крові 0 і АВ, двоє – кароокі з групами крові А і В. Визначте ймовірність народження в цій родині кароокої дитини з 0 групою крові, якщо відомо, що кароокість домінує над блакитноокістю.
  6.Чоловік з резус-негативним фактором і 0 групою крові одружився з жінкою, яка має резус-позитивну кров В групи. Батько дружини мав резус-негативну кров 0 групи. В родині двоє дітей: перша дитина має резус-негативну кров В групи, друга – резус- позитивну кров АВ групи. Судово-медична експертиза встановила, що одна дитина в родині – позашлюбна. Складіть родовід та визначте за якою з двох пар ознак можна виключити батьківство.
  7. Резус- позитивна жінка з групою крові А, батько якої мав резус-негативну кров 0 групи, одружилася з чоловіком з резус-негативною кров’ю 0 групи. Яка ймовірність того, що син успадкує обидві ознаки батька?
  8.Короткозорість домінує над нормальним зором. Короткозора жінка з групою крові А, батько якої мав нормальний зір і групу крові 0, одружилася із чоловіком з нормальним зором і 0 групою крові. Яка ймовірність того, що їхня дитина успадкує обидві ознаки матері?
  9.Дальтонізм і глухота успадковуються як рецесивні ознаки, зчеплені з х-хромосомою, а глухота – з ауто сомою. Чоловік, що страждає на дальтонізм і глухоту, одружився на жінці з нормальним слухом і зором. У них народився син з глухотою і дальтонізмом та донька – дальтонік, але з нормальним слухом. Визначте генотипи й фенотипи всіх членів родини.
  10. У людини гемофілія успадковуються як рецесивна ознака, зчеплена з х-хромосомою. Альбінізм визначається аутосомним рецесивним геном. У одної подружньої пари, яка не мала цих аномалій, народився син з обома аномаліями. . Яка ймовірність того, що другий син після народження матиме такі дві аномалії?

 3. Kimi_Raikkonen Ответить

  Пищеварение
  Пищеварение – это процесс механической обработки пищи в пищеварительном
  канале, ее ферментативное расщепление на более простые питательные вещества,
  способные всасываться в кровь. Основными веществами, входящими в состав
  продуктов, являются белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли и
  вода. Функции пищеварительной системы:
  двигательная (перемешивание, измельчение, продвижение по пищеварительному
  тракту пищи);
  секреторная (синтез и выделение пищеварительных соков);
  всасывательная (обеспечение перехода питат. веществ из кишечника
  в кровь и лимфу).
  Пищеварительная система состоит из пищеварительного канала
  и пищеварительных желез. Пищеварительный канал включает в себя ротовую полость,
  глотку, пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник. К пищеварительным железам
  относятся слюнные железы, поджелудочная железа и печень.
  В ротовой полости находятся зубы, язык, слюнные железы. Зубы
  расположены в лунках челюстей. У взрослого человека их 32; на каждой челюсти
  находятся 4 резца, 2 клыка, 4 малых коренных и 6 больших коренных зубов.
  Зуб состоит из коронки, шейки и корня. Внутри зуба имеется полость – пульпа,
  куда входят нервы и кровеносные сосуды. Твердое вещество зуба – дентин представляет
  собой видоизмененную костную ткань. Сверху зуб покрыт эмалью.
  В ротовой полости осуществляется начальное расщепление углеводов
  ферментами слюны, активными в слабощелочной среде. Слюна выделяется тремя
  парами слюнных желез: околоушными, подъязычными и подчелюстными. Пища действует
  как раздражитель на нервные окончания слизистой оболочки рта, от которых
  возбуждение передается в пищевой центр головного мозга, и активизирует работу
  органов пищеварения.
  Пищевой комок, пропитанный слюной, попадает в желудок в результате
  рефлекторного акта глотания, при котором надгортанник опускается и закрывает
  вход в гортань, мягкое нёбо поднимается и закрывает носоглотку, пища проталкивается
  в пищевод, стенки которого волнообразно сокращаются и продвигают пищу в
  желудок.
  Желудок – мешкообразное расширение пищеварительного тракта.
  Он вмещает около 2-3 л пищи. В его стенках расположены железы, одни из которых
  выделяют желудочный сок. Он содержит фермент пепсин, расщепляющий белки
  до полипепгидов. Другие железы вырабатывают кислоту, создающую кислую среду
  в желудке и угнетающую микроорганизмы, попавшие в желудок. Некоторые клетки
  слизистой оболочки желудка секретируют слизь, которая защищает стенки желудка
  от действия ферментов и соляной кислоты. Далее пища в виде полужидкой кашицы
  порциями проталкивается в двенадцатиперстную кишку.
  Двенадцатиперстная кишка имеет длину 25-30 см. В нее открываются
  протоки поджелудочной железы и печени. Поджелудочная железа вырабатывает
  гормон инсулин, поступающий непосредственно в кровь, и пищеварительные ферменты,
  участвующие в дальнейшем расщеплении. Под влиянием фермента трипсина происходит
  расщепление белков до аминокислот. Другие ферменты участвуют в расщеплении
  нуклеиновых кислот, углеводов и жиров.
  Печень является самой крупной железой нашего тела. Она является
  «главной химической лабораторией» организма. В печени обезвреживаются
  ядовитые низкомолекулярные вещества, поступающие с кровью. Печень вырабатывает
  желчь, которая накапливается в желчном пузыре и затем поступает в двенадцатиперстную
  кишку.
  Тонкая кишка имеет длину 5-6 м и образует в брюшной полости
  петли. В слизистой оболочке тонкой кишки имеется много желез, выделяющих
  кишечный сок. Слизистая оболочка образует выросты -ворсинки. Внутри их находятся
  кровеносные и лимфатические капилляры и нервы. Жирные кислоты и глицерин
  из полости кишечника переходят в эпителиальные клетки ворсинок, где из них
  образуются характерные для человеческого организма молекулы жиров, которые
  затем всасываются в лимфу и, пройдя барьер из лимфатических узлов, попадают
  в кровь. Аминокислоты, глюкоза и другие питательные вещества всасываются
  в кровь, которая собирается в воротную вену и проходит через печень, где
  обеззараживаются ядовитые вещества.
  В толстой кишке всасывается вода и формируются каловые массы.
  Здесь происходит переваривание клетчатки с помощью бактерий, разрушающих
  оболочки растительных клеток, а также осуществляется синтез витаминов группы
  К и В.
  После всасывания пищи в кровь начинается гуморальная регуляция
  пищеварения. Среди питательных веществ есть биологически активные вещества,
  которые, всасываясь в кровь, активизируют работу желудочных желез. Они
  начинают усиленно выделять желудочный сок, что обеспечивает длительное
  сокоотделение.

 4. Vjaka Ответить

  іком з нормальним зором і 0 групою крові. Яка ймовірність того, що їхня дитина успадкує обидві ознаки батька?
  2.В одній сім’ї карооких батьків четверо дітей: один – блакитноокий з групою крові АВ, троє – кароокі з групами крові 0, А,В. Визначте генотипи всіх членів родини, якщо відомо, що кароокість домінує над блакитноокістю.
  3.Резус-позитивна жінка з 0 групою крові, в родині якої ніколи не було резус-негативного фактора, народила дитину з резус- позитивним фактором з групою крові В. Чи є чоловік, що має резус-негативну кров групи А, рідним батьком цієї дитини?
  4.Батьки мають групи крові А і В, один з них хворий на серповидно-клітинну анемію(успадкування аутосомне з неповним домінуванням). У них народилася хвора .дитина з 0 групою крові. Визначте ймовірність народження в цій родині хворих дітей з групою крові АВ.
  5. .В одній сім’ї карооких батьків четверо дітей: двоє– блакитноокі з групою крові 0 і АВ, двоє – кароокі з групами крові А і В. Визначте ймовірність народження в цій родині кароокої дитини з 0 групою крові, якщо відомо, що кароокість домінує над блакитноокістю.
  6.Чоловік з резус-негативним фактором і 0 групою крові одружився з жінкою, яка має резус-позитивну кров В групи. Батько дружини мав резус-негативну кров 0 групи. В родині двоє дітей: перша дитина має резус-негативну кров В групи, друга – резус- позитивну кров АВ групи. Судово-медична експертиза встановила, що одна дитина в родині – позашлюбна. Складіть родовід та визначте за якою з двох пар ознак можна виключити батьківство.
  7. Резус- позитивна жінка з групою крові А, батько якої мав резус-негативну кров 0 групи, одружилася з чоловіком з резус-негативною кров’ю 0 групи. Яка ймовірність того, що син успадкує обидві ознаки батька?
  8.Короткозорість домінує над нормальним зором. Короткозора жінка з групою крові А, батько якої мав нормальний зір і групу крові 0, одружилася із чоловіком з нормальним зором і 0 групою крові. Яка ймовірність того, що їхня дитина успадкує обидві ознаки матері?
  9.Дальтонізм і глухота успадковуються як рецесивні ознаки, зчеплені з х-хромосомою, а глухота – з ауто сомою. Чоловік, що страждає на дальтонізм і глухоту, одружився на жінці з нормальним слухом і зором. У них народився син з глухотою і дальтонізмом та донька – дальтонік, але з нормальним слухом. Визначте генотипи й фенотипи всіх членів родини.
  10. У людини гемофілія успадковуються як рецесивна ознака, зчеплена з х-хромосомою. Альбінізм визначається аутосомним рецесивним геном. У одної подружньої пари, яка не мала цих аномалій, народився син з обома аномаліями. . Яка ймовірність того, що другий син після народження матиме такі дві аномалії?

 5. sergei-61 Ответить


  Начало

  Поиск по сайту

  ТОПы

  Учебные заведения

  Предметы

  Проверочные работы

  Обновления

  Новости

  Переменка
  Отправить отзыв

 6. qwerty27 Ответить

  Биологические характеристики человека, основные системы жизнедеятельности организма
  Системы жизнедеятельности человека

  Системы живых организмов

  Нервная, мочеполовая, дыхательная, опорно-двигательная, дыхательная, кровеносная, зубная, пищеварительная, выделительная, половая системы млекопитающих, рыб, человека, птиц, земноводных
  Системы живых организмов

  Биология 5,6,7,8,9,10,11 класс, ЕГЭ, ГИА

  Строение и работа всех функций живых организмов, растений, грибов, микроорганизмов – вся биология
  Биология 5,6,7,8,9,10,11 класс, ЕГЭ, ГИА

  Пищеварительная и выделительная системы птиц.

  Система пищеварительных органов птиц имеет ряд особенностей из-за того, что птицы вынуждены вести высокоактивный образ жизни
  Пищеварительная и выделительная системы птиц.

  Пищеварительная и выделительная система млекопитающих.

  Зубы млекопитающих растут из ячеек челюстных костей и делятся на резцы, клыки, подкоренные и коренные
  Пищеварительная и выделительная система млекопитающих.

  Пищеварительная система земноводных.

  Пищеварительная система у земноводных осталась приблизительно на том же уровне развития, как и у предков амфибий
  Пищеварительная система земноводных.

 7. freez007 Ответить

  Пищеварительная система человека:
  ротовая полость
  глотка
  пищевод
  желудок
  тонкий кишечник (начинается с двенадцатиперстной кишки)
  толстый кишечник (начинается со слепой кишки, заканчивается прямой кишкой)
  Переваривание питательных веществ происходит с помощью ферментов:
  амилаза (в слюне, поджелудочном и кишечном соке) переваривает крахмал до глюкозы
  липаза (в желудочном, поджелудочном и кишечном соке) переваривает жиры до глицерина и жирных кислот
  пепсин – (в желудочном соке) переваривает белки до аминокислот в кислой среде
  трипсин – (в поджелудочном и кишечном соке) переваривает белки до аминокислот в щелочной среде
  Печень
  выделяет желчь, которая не содержит ферментов, зато эмульгирует жиры (разбивает их на мелкие капельки), а так же стимулирует работу ферментов, перистальтику кишечника и подавляет гнилостные бактерии
  выполняет барьерную функцию (очищает кровь от вредных веществ, полученных в процессе пищеварения).
  В ротовой полости выделяется слюна, содержащая амилазу.
  В желудке – желудочный сок, содержащий пепсин и липазу.
  В тонкую кишку выделяются кишечный сок, поджелудочный сок (оба содержат амилазу, липазу, трипсин), а также желчь. В тонкой кишке завершается пищеварение (происходит окончательное переваривание веществ за счёт пристеночного пищеварения) и происходит всасывание продуктов пищеварения. Чтобы увеличить поверхность всасывания, тонкая кишка изнутри покрыта ворсинками. Аминокислоты и глюкоза всасываются в кровь, глицерин и жирные кислоты – в лимфу.
  В толстом кишечнике происходит всасывание воды, а также живут бактерии (например, кишечная палочка). Бактерии питаются растительной клетчаткой (целлюлозой), поставляют человеку витамины Е и К, а так же не дают размножаться в кишечнике другим, более опасным бактериям.

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *