Определите чем и почему различается размещение их посевов?

1 ответ на вопрос “Определите чем и почему различается размещение их посевов?”

  1. Жeneчka Ответить

    східноєвропейська платформау межах східноєвропейської платформи виділяють такі тектонічні структури: український щит, волино-подільську плиту, галицько-волинську і дніпровсько-донецьку западини, донецьку складчасту область, воронезький кристалічний масив, причорноморську западину.український щитукраїнський щит є піднятою ділянкою платформи. кристалічні породи, що його , можна побачити в долинах річок, де вони часто виходять на поверхню. у сучасному рельєфі український щит представлений придніпровською та приазовською височинами. щит складений найдавнішими гірськими . їх вік становить 3,5-4 млрд. років. це граніти, гнейси, кварцити, пісковики та ін. докембрійська поверхня щита є нерівною, її перекриває потужна товща палеозойських, мезозойських і кайнозойських осадових гірських порід. український щит розбитий густою мережею глибинних розломів на окремі, зміщені один відносно одного, блоки. з розломами пов’язана більшість річкових долин. такими ж розломами щит відокремлюється від дніпровсько-донецької западини, причорноморської западини та волино-подільської плити. у місцях, де осадових порід мало, кристалічні виходять на поверхню.волино-подільська плитана захід від українського щита розташована волино-подільська плита. в її межах докембрійський залягає на глибинах 2000—2500 м. на північ від неї знаходиться галицька-волинська западина, де докембрійський опущений на глибину 3000-7000 м. на його поверхні залягають потужні товщі палеозойських, мезозойських та кайнозойських відкладів.дніпровська-донецька западинана схід від українського щита розташована дніпровська-донецька западина. у рельєфі на поверхні їй відповідає придніпровська низовина. дніпровсько-донецька западина знаходиться під осадовими на глибині до 12 км, що є однією з найбільших западин східноєвропейської платформи. вона виповнена осадовими ві палеозойського, мезозойського і кайнозойського періодів. з девонського і кам’яновугільного періодів пов’язані родовища нафти і газу, а також солі, що поховані під іншими осадовими .донецька складчаста областьна південний схід від дніпровсько-донецької западини розташована донецька складчаста область, виражена в сучасному рельєфі донецькою височиною — кряжем. там на поверхню виходять девонські і карбонові (кам’яновугільні) породи. це структура герцинського горотворення. з товщею карбонових відкладів, потужність яких досягає 12 км, пов’язані поклади кам’яного вугілля.воронезький кристалічний масивна північний схід від дніпровсько-донецької западини знаходиться схил воронезького кристалічного масиву. докембрійські породи, якими він складений, залягають на глибині від 150 до 900м. у сучасному рельєфі — це західні схили середньоросійської височини.причорноморська западинана південь від українського щита розташована причорноморська западина. у рельєфі їй відповідає причорноморська низовина. западина знаходиться на південній окраїні східноєвропейської платформи. докембрійський залягає тут на глибинах 600-3200 м, вище нагромадились палеозойські, мезозойські і кайнозойські відклади.

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *